euskelogga


FOLKE

G                     C                G
Pojken henars Svea jär ein mötje krafti bijt.
              D                               G
Han jär ståor o stadi som i vedaheus.
                           C               G
Han arbeit o han slijt o hav mötje bra aptijt
  D                                       G
o åller att’n gnäll o kreum o kreus.
           D
När’n pLöj då stjeut’n pLåogen.
 
När’n röj då breut’n skåogen.
                                                G
När’n meure tåo’n slijpstein som låod.
                                C
Ja åt pojken henars Svea
                  G        D
finnsch it kLea opa rea
                G                 C              D      G
men som teur jär jär’n saktmåodi, mild å gåod

Ref:
                        D
     Så vad ni gör ( Vad ni gör)
                    G
     Tänk er för ( Tänk er för)
                                   C
     För’n Folke han jär snell
              G               D
     men skull hä bära dell
                     G                 C    D      G
     så kan en Folke håva i helsikes humör.
 
Ja pojken henars Svea jär saktmåodi, mild å gåod.
Hä jär reint så man kan tråo att han jär frälst.
O läeng, mötje läeng, kan en håva tålamåod
men ändå it vöre läeng som helst.
Nu ha’n vorte så förbanne
opa döm som stoir i lanne
att nö kan hä no snart vaaL na handgemäng.
Så a Svea hon var mon
om o få laan men telefon
för o reng o tåLa vä’n Nicoläng

Ref: att vad ni gör.....
 
O pojken henars Svea jär it ängsli sko jä tråo
o se`da få hä våra vom hä vell.
Roiss ell amrikanar så håål’n sä it för gåo
så här jär lijkest att döm åller ämen dell.
Men a Svea hon jär nerveus
att hä sko bråka leus.
Hon jär rädd för hon veit att n Folke vaaL så heit.
Så hon stjicke i brev o sa
åt’n Bresjnev i Moskva
o åt’n Reagan i United States

Ref:att vad ni gör.....
 
Ja pojken henars Svea jär it särskilt pratoför
men han veit mötje väL vo n vell.
Han vell it at nagen sko jäkles o förstör
o han gell it döm som jamt sko stoir o ställ
o jävles vä döm ader
o tåLa fint o pLadder
o se`da jär hä lögden ållt döm seg.
Nä då vaaL hä halligalli
för då vaaL en Folke fali
o han jär ståor o stärk, bara nalta minner än jeg

Ref: Så vad ni gör.....
 
Text: R. Eriksson
Musik: Trad.