euskelogga


HANDELSRESANDEN

       Dm
Jag är resande i kläder och i alla sorters väder
              C
far jag runt på mina räder runt i byar och i städer
              Dm
och med mycket lock och pock fyller jag mitt orderblock
          C                             Dm
och gläder firman som jag företräder

Ref:
     Och månda är en vånda     
     och se tisda kan man mista
              C
     och onsda känns det närapå
    
     som hjärtat skulle brista.
     Dm
     Torsda går väl an     

     emedan sedan kommer fredan
                  C                                     Dm
     och på fredakvällen far jag hem till Ellen

I kostymen och kravatten
får jag sitta bakom ratten
hela dan och halva natten
och jag sover än på Statt än
på Laponia eller Sparta
och på Ferrum har jag kvarta
och på Vassara och även Silverhatten

Ref:

Och inte är en onsdakväll
på Haparanda stadshotell
så särdeles sensationell
nej tänk en flaska Muskatell
och så en tio-femton gäster
och en taskig dansorkester
och sen släpa runt en stund på nån mamsell

Ref:

Det är ständigt samma sägen
man ska vara trägen trägen
man ska le i alla lägen
fast man hellre är benägen
be dom kyssa sig i baken
och sen skita helt i saken
och sen åka hem till Ellen raka vägen

Ref:

Text: R. Eriksson
Musik: Trad.