euskelogga


VÖRE VAL’E

  D                    A7          D
I jär et nagar tökejen finfLos
                           C     G
å i ha bara gått vanli skåoL
        D         G               D
å i jär et så mötje för å pråta
               C                   D
men nö nöges i säj nagar åoL
                                   F             D
Ref: Vöre vaL’e nö ätt vaLe vöre vaL’e
                                                C    G
     Vöre vaL’e, vaL’e arbetslöusheit
                 D           G                D
     Vöre vaL’e för’n femte års sneckar
                       C               D
     Vöre vaL’e, vaL’e na träarbeit

Ä jä härrom som tåLa opa TV
jä pråta å jä figurär
å jä våra så bLi ope öga
men vo i vell veta he jär

Ref:

I ha fäLese runt opa bögga
i trätte års ti ållomstansch
I ha jobbe i Stockholm å Polen
ja överållt där he fannsch

Ref:

Å no faruln ha i fröse om fengra
när he ha vöre vinter å kållt
men att gå söjn vä hennren ine fecken
he jär ändå de värste bårte ållt

Ref:

Å tänk arbetsförmedlingshöuse
som i sjöLv ha vöre vä å gjårt
Där ha i nö spronte å tjene
i nästan e år å e hårt

Ref:

Ja i ha fäLese runt opa bögga
å böggt i håLva mett lijv
men om arbetslöusheita jär tacken
ja då tråo i att i böre å rijv

Ref:

Å fast i jär femti år gåmmaL
no kan i ändå breuk e kåbein
å när i böre å rijv då sko jä veta
att i lämen et stein opa stein

Ref:

Text: R. Eriksson
Musik: Trad.