euskelogga


STOCKHOLM MARATHON

G
Förr när i var önger var i spe å tonn
                                       D7
men seda ha i stoppe mötje ine monn för hon som vart men livskamrat
                           G
var bra på djära mat. I tjugofem års ti så hav a pLäga mä
                                          D7
å så i fjåoLomvåorn då i sku väga mä så var’e knappt i såg nan våog
                              G
men då fick hä våra nåo
D7
STOCKHOLM MARATHON STOCKHOLM MARATHON
                                          G
NÖ VAL HÄ STOCKHOLM MARATHON

 

Så i fåor åt stan å handle smärtingskåon
                                   D7
å så ein overalls opa realisatiåon
                                                            G
men första ganga vorke i et meir än öta bråon

å där satt i dell a Barbro komme eut
                                                  D7
å fråge voför i hadd sLeute eut å keut
                                                        G
men då sa i först nöges i vijl ein litar greut
 
Ref:
                     C
För i jär åll åll Barbro      ja i jär ålldeles åll     

     Ja i jär åll åll Barbro
               D7        C              D7        C
     å nö steup i å skåll ja nö steup i å skåll
                  G              C               D7  G
     För hä sko dö veta Barbro i jär åll åll

Seda djick hä bätter å bätter för vor da
å i fjåoLomsommarn så djick hä riktit bra
I sprant å sprant å sprant å sprant
så mötje som i hant
Då sprant i opa jobbe å i sprant opa affärn
då sprant i opa längda å i sprant opa twärn
å ibland när i feck opp e ijl
så sprant i nagar mijl

Ref:

Å gu vo i feck slijt å gu vo i feck gnåo
ja i feck tåga eut mä ållt vo i var gåo
ja hä var mötje värre än je nanschtin kona tråo
Ibland så trådd i hjärte sku ha före oi
Ibland så tråo i reint att beina våor å bloj
å ibland så tråo i et ensch att i vorke spoj

Ref:

Jobbe som i hadd hä nögese i sleut
för annars sku i et ha vorke eut o keut
å seda börd i sprint i skift
jä hä vart reint som e gift
Men a Barbro vart ju som allen
för herregu i nögese ju treen
Men a Barbro hon vart stött
å seda fick i flött

Ref:

Nö sett i där i sett å knett jär kLett vä gips
Ja nö sett i där i sett vä öLe å vä chips
å i sku ha hängt mä om i bara hatt’n schlips
För no jär’e bätter å våra feit å frisk
än å våra spe å ha feil opa’n menisk
å kondis jär no bra ifall hä ha ein bra brödisk

Ref:

Text: R. Eriksson
Musik: Al Lewis/Queen Ida