euskelogga

APPARATA

I jär’n höggLi männisch, ja snell jär vo i jär
å i breuk åller schwäre eller ramm eller domdär
För de meste jär i bLid
å saktmåodi å timid
män hä finsch en sak som stör min sinnesfrid
o milde tid
Som i kwells, då geck i å la mä ätt Rapport
å hä jär et na märkLit, hä ha i ållte gjåort
för i jär en töckenden LO-medlem
som vorenda da nöges opp kLocka fem.
Å i ha ställd kLockradion, ja i feck en
när i foilld femte å fLecken,
å i ha gjåort präcis som hä ståo
så no kona jä tråo
att man då vaL pärpLäx
när man då et väcks
ötan vanken å sä sjöLv en kwart i säx

I vaL så guförbannad opa apparata
                            å automata
                            å häin vä data
Ja om man nöförtin ha tänkt att man sko vanken
                            sko man för fanken
                            våra ingenjör

Å pojken ha hatt biln å et hadd’n foillt in’n
na bränschle så i mörrn så haa i så lite bensin
att biln börd å hack
men i haa då så hä rack
präcis så att i tåo mä dell en mack
å herre tack
Men i var där ju så herregu brått,
i var där kLocka säx, å döm öppne kLocka ått
så i vart som smått desperat
men då feck i si en sedelautomat
så i stoppe i en hundralapp
å seda tröckt i opa en knapp,
men då komme i opå
i hav ju en Peugeot
å et dog hä vä bensin om han sko gå.

I vaL så guförbannad opa apparata
                            å automata
                            å häin vä data
Att sko man håva sä na sopp bårte sedelkanten
                            sko man för fanken
                            våra ingenjör

Opa ättmiddan när i sku häim, var i förbi opa systeme
men när i sku betåLa, ja då var’e de probleme
att pärninga våor sleut
så då tänkt i, i få keut
opa Sparbanken för å tåga eut
en litn greut
Så i fåor å i fLygande fLäng
men hä var då klart no haa döm honne stäng
då vart i åtsiend, he satt öte kneutn
en sleke automat döm kål mineutn
hä ståo "VäLkömen sätt in ditt kåort
men se hä sku i åller ha gjåort
för den faruln han spotte eut
bröllopskåorte bårte a Reut
å seda börd’n reuk å smäll å tjeut.

I vaL så guförbannad opa apparata
                            å automata
                            å häin vä data
Att sko man tåga eut en hundring bårta banken
                            sko man för fanken
                            våra ingenjör

När i kom häim så sku böre vä e räck öte altan
så i ståo vä bogasågen hä vart sneitt som sjöLve ......
Men då komme i ihåg
att i sku reng å fråg
om å få laan mä en elektrisk cirkelsåg
öta en måg
Jåda, i feck laan sågen, å så haa i lagt’n
opa goLve meda i sätte i kontaktn.
Då sko jä tråo var den fan opå
å börd å snorr, å seda bar’e å
ine rumme, över parkettn
hä båra spreute spånn bakätt’n
seda kape’n båoLe, kLeuv gungståoLn
å seda fåorn
ine soffa så hä båra spreute vadd
hä var bara en jädra teur’n et hadd
mäir än en fir-meters-sladd.

I vaL så guförbannad opa apparata
                            å automata
                            å häin vä data
Att om dö båra så ha tänkt att kap å planken
                            sko man för fanken
                            våra ingenjör

P.g.a. att noterna finns förlagda får vi inte sätta ut ackorden.

Text: R. Eriksson
Musik: Trad.